Monday, November 20, 2006

AquaBrowser


Voorbeeld van hoe verbanden in een database te visualiseren zijn:

Queens Library - AquaBrowser Library

Tuesday, June 06, 2006

Connectedness


Bruce Hoppe verzamelt interessante manieren om netwerkanalyses in beeld te brengen op zijn blog Connectedness

Monday, January 30, 2006

Dialogue Mapping


Wat het Cognexus Institute doet, lijkt ook erg op de Argumentenfabriek Live. Dr. Jeff Conklin, de baas van Cognexus, schreef een boek over het in kaart brengen van dialogen. Check Dialogue Mapping

Wednesday, January 11, 2006

ViewCraft works with Information Cartography

Nog een bedrijf uit Californië dat zich met informatievisualisatie bezighoudt: ViewCraft Information Cartography

Compendium Institute


Het Compendium Institute poogt de verspreiding van de Compendium-methode te stimuleren. Compendium is een programma voor Computer Supported Argument Visualisation, voorheen QuestMap geheten. Het Compendium Institute heeft stevige supporters als NASA, Verizon en het Center for Creative Leadership.

Wicked


Horst Rittel hield van complexiteit. Hoe gaan we om met "Wicked Problems"?

Thursday, December 08, 2005

Music-Map - The tourist map of music


Met dezelfde soort software die Marcos Weskamp gebruikt voor zijn Flickrgraph legt Marek Gibney verbanden tussen boeken, muzikanten en films. Graphisch staat Gibney ook zijn mannetje. Op zijn Engelstalige site staan veel visuele effecten.

Wednesday, November 09, 2005

Dynamische argumentenvisualisatie


Voor het visualiseren van argumenten op internet, kunnen we leren van ontwerper Marcos Weskamp (klik hier voor zijn blog). Het bedrijf van Weskamp, Marumushi genaamd, heeft ondermeer de flickr graph en de newsmap ontwikkeld. Inspirerend werk!

flickr graph - marcos weskamp

Wednesday, October 12, 2005

Roosevelts raadgever


Ik heb hem hier al eerder genoemd, Vannevar Bush (1890-1974). Deze elektroingenieur, als 'the General of Physics' verantwoordelijk voor het ontwikkelen en gebruiken van de eerste atoombom, heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld bij het leggen van de funderingen van de Argumentenfabriek.
Na WOII was het Bush (geen familie) die als directeur van het civiele Office of Scientific Research and Development (OSRD) de nieuwe technologische toekomst van de Verenigde Staten mocht uitstippelen. Hij schreef een rapport waarin hij wetenschap 'The Endless Frontier' noemde. In 1945 beschreef hij in het artikel 'As we may think', hoe een toekomstige 'computer' (een imaginaire machine Memex genaamd) met informatie en argumentaties zouden kunnen omgaan. Dit beroemde artikel, dat in verkorte versie ook in Life verscheen, was voor Engelbart reden om met hypertekst-schema's te gaan experimenteren.

Muizen en argumenten


Douglas C. Engelbart (1925) is bekend als de uitvinder van de computermuis, maar deze innovatieve ingenieur heeft heel wat meer baanbrekend werk verricht. In 1963 begon hij op Stanford the Augmentation Research Center (ARC), vanuit de diepe overtuiging dat computertechnologie (die toen nog weinig voorstelde) de mogelijkheid in zich droeg om het menselijk intellect aanzienlijk te verhogen. In het artikel (lees hier de PDF) dat Engelbart in 1962 publiceerde over dit onderwerp, gaat hij uitgebreid in op de eventuele mogelijkheden van het gebruik van computers bij het verhelderen en vormgeven van argumentaties. Met andere 'Founding Fathers' als John Henry Wigmore, Vannevar Bush, Stephen Toulmin en Robert Horn is Engelbart zo een van de wegbereiders voor de Argumentenfabriek.
Als computerenthousiasteling stond Engelbart aan de wieg van het Internet. Toen het Amerikaanse ministerie van Defensie in 1967 begon met Arpanet, was de computer van ARC de tweede server in dit internet-avant la lettre. Nog altijd gedreven door de wil om het collectieve IQ van de mensheid op te schroeven, richtte Engelbart samen met zijn dochter het Bootstrap Institute op. Doel; "As much as possible, to boost mankind's collective capability for coping with complex, urgent problems." Daar sluit ik me graag bijaan.
'Eenieder leeft in een andere wereld en deze valt verschillend uit, al naar gelang de verscheidenheid van het brein'    Arthur Schopenhauer